PRODAJA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME, SERVISIRANJE

Prodaja računara i računarske opreme:


Novi računari (desktop, laptop, notebook)
Računarska oprema, periferije (digitalni fotoaparati, štampači-laserski, matrični, inkjet, skeneri.... )
Novi i reciklirani toneri za laserske štampače
Polovni računari


Kompjuterske i mrežne usluge:


Instalacija hardvera
Instalacija softvera: podešavanje operativnih sistema, instalacija aplikacija, baza podataka
Podešavanje računara i zamena računarskih komponenti
Održavanje računara i opreme u garantnom roku
Čišćenje od virusa i crva
Podešavanje performansi i bezbednost sistema
Mrežno podešavanje
Podešavanje email naloga
Podešavanje i servisiranje štampača i drugih perifernih uređaja
Izrada backup-a
Vraćanje podataka
Obrada podataka na računaru (tekst-Word, Excel ...)
Konsultacije u vezi tehnologije